Ervaringsdeskundigheid


Sinds 2021 heb ik met goed gevolg de basis en vervolg cursus afgelegd van Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid van de Hanze hogeschool.

Deze cursus heeft me in laten zien hoe belangrijk intrinsieke motivatie is, en hoe je deze tot een mooier persoon kunnen laten ontwikkelen. De ervaringsdeskundigheid is een ontwikkeling van cliënt tot in mijn geval ambulant begeleider, het je niet zelf wegcijferen als patiënt, maar juist je ervaring gebruiken om anderen te helpen/begeleiden kan heel krachtig werken.

Op het moment dat je jezelf niet ondergeschikt stelt van je ervaring, dat je je situatie te boven komt, dan kan je een inspiratie vormen voor anderen. Een ieder heeft zijn of haar eigen pad te bewandelen en gelijker tijd lopen er zoveel parallellen in onze levens dat we elkaar kunnen helpen op basis van ervaringen. Deze kracht vanuit ervaring draagt bij aan een samenwerking op basis van gelijkheid en zal daardoor in vele gevallen beter aanslaan dan theoretische methodieken uitgevoerd door ervaringsloze deskundigen. Het ontbreken van inhoudelijke ervaring creëert een machteloosheid van ervaring voor deze deskundigen. Daarom heeft een ervaringsdeskundige een zekere toegevoegde waarde als het gaat om begeleiding naar volwaardig burgerschap.