Begeleiding


In een alsmaar complexer wordende wereld is het voor een toenemende groep mensen moeilijker om mee te komen met de maatschappij. De wereld is constant in ontwikkeling en volwaardig meedoen is steeds meer een uitdaging voor een groeiende groep mensen.

Gelukkig zijn wij in Nederland bevoorrecht met een goed zorgsysteem die hier op in speelt. Door middel van PGB word het voor een grote groep mensen toegankelijker om mee te draaien met de maatschappij om zo toch volwaardig burgerschap na te streven.

Als begeleider, wil ik graag met de cliënt mee kijken naar de mogelijkheden. Wat zijn de wensen en de kansen en hoe kunnen we die benutten. Maar ook hoe ziet de cliënt dit zelf, heeft hij/zij hier ideeën over en hoe zien die eruit? Hoe doen anderen dit en wat zijn ervaringen vanuit de maatschappij? We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden en elk cliënt is een individu met zijn/haar eigen verhaal en dynamiek, maar er is altijd overlap te vinden bij de ervaring van anderen!