In een alsmaar complexer wordende wereld is het voor een toeneemende groep mensen moeilijker om mee te komen met de maatschappij. De wereld is constant in ontwikkeling en volwaardig meedoen is steeds meer een uitdaging voor een groeiende groep mensen.

Gellukig zijn wij in Nederland bevoorrecht met een goed zorgsysteem die hier op in speelt. Door middel van PGB word het voor een grote groep mensen toegangkelijker om mee te draaien met de maatschappij om zo toch volwaardig burgerschap na te streven.